skip to Main Content

Blog: Vitale medewerkers hebben kinderen meer te bieden

Nieuws

Blog: Vitale medewerkers hebben kinderen meer te bieden

Alle medewerkers van Nummereen kunnen deelnemen aan het Nummereen fitprogramma. Dit betekent dat zij kosteloos kunnen sporten bij de gecontracteerde sportscholen en daarnaast mogen deelnemen aan een exclusief programma dat bestaat uit een uiteenlopend aanbod van clinics en workshops. Anneke Eveleens is verantwoordelijk voor de inhoud van dit fitprogramma.

“Binnen Nummereen houd ik me bezig met marketing & events. Ik heb in mijn jeugd op topsportniveau geschaatst, vervolgens Sportmanagement gestudeerd en daarna jarenlang bij een grote balletschool gewerkt. Je kunt dan ook wel stellen dat ik affiniteit met sport heb. Organiseren en verbindingen maken is mijn tweede passie. Deze komen allemaal mooi samen in mijn functie!”

Wat houdt je functie precies in dan? “Een deel van mijn takenpakket bestaat uit het organiseren van evenementen.  Evenementen voor kinderen natuurlijk, maar ook voor medewerkers. Daarmee ben ik verbonden met zowel de buitenschoolse opvang (bso) als met HR. Op de bso, de Clup, zorg ik er samen met een team van Clup Captains voor dat er een uitdagend aanbod voor de kinderen is. Ik zet de grote lijnen uit, de Clup Captains, dat zijn pedagogisch medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het bso-aanbod, geven er verder gestalte aan. Zo heb ik bijvoorbeeld de Clup Challenges geïntroduceerd, dat is op de Clup een terugkerend evenement tijdens schoolvakanties.”

En wat voor evenementen organiseer je voor medewerkers? “Toevallig ben ik nu bezig met het organiseren van het kerstevent. Dat was vorig jaar een fantastische avond en dat gaan we in december dunnetjes overdoen. Maar ik heb in nauwe samenwerking met HR in het voorjaar ook het Talentcafé georganiseerd, bijvoorbeeld. Een avond voor professionals die graag de overstap wilden maken naar het vak van pedagogisch medewerker. Dankzij die avond hebben we maar liefst dertien nieuwe collega’s mogen verwelkomen die nu in-company een BBL-traject volgen. Echt fijn dat het zijn vruchten heeft afgeworpen; dat is een kroon op mijn werk!”

Even weer over het fitprogramma, wat is jouw rol daar dan in? “Ik zorg ervoor dat er elk kwartaal een afwisselend en uitdagend aanbod is voor onze medewerkers. Zij kunnen zich daarvoor bij mij inschrijven. Dat aanbod stel ik speciaal voor de medewerkers van Nummereen samen en bestaat dus naast het aanbod vanuit de gecontracteerde sportscholen waar ze óók aan kunnen meedoen. Ik zoek hiervoor de samenwerking met anderen en probeer echt te variëren. Regelmatig organiseer ik een activiteit waar ook de kinderen van onze medewerkers aan kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld samen jumpen bij Jump XL of meedoen aan een gezinsbootcamp. We hebben een samenwerking met Brabant Sport en dat betekent dat we gebruik kunnen maken van een mooi netwerk! Dat levert interessante lezingen en workshops op! Collega’s zijn natuurlijk vrij om te bepalen óf en waaraan ze deelnemen. De gedachte achter het fitprogramma is dat vitale medewerkers lekkerder in hun vel zitten en kinderen (dus) meer te bieden hebben.”

En dan is er ook nog zoiets als een fit-challenge…? “Haha, jazeker! Die is er voor de collega’s van het hoofdkantoor. Zij zitten natuurlijk veel stil achter de pc en dat is niet bepaald de manier om fit te blijven. Daarom hebben we voor de kantoormedewerkers het zogeheten beweegkwartier (elke werkdag een kwartiertje bewegen) en de fit-challenge. Dit laatste houdt in dat ik elke eerste week van de maand een bepaalde oefening (challenge) bedenk die we in die week om 9.00 u, 11.00 u, 13.00 u en 15.00 u allemaal samen gedurende een minuut uitvoeren. Een minuut planken bijvoorbeeld, of de wallsit. Ik maak me er niet bij iedereen geliefd mee maar ik motiveer álle kantoorcollega’s tot vermoeiens toe om mee te doen. Het is immers niet alleen goed voor je lijf maar ook voor de teamspirit. En niet te vergeten de lachspieren!”

Interview door Helga Krekels

Back To Top
Zoeken