skip to Main Content

Blog: Borgen van de kwaliteit en veiligheid, dat is mijn missie

Nieuws
Verhalen

Blog: Borgen van de kwaliteit en veiligheid, dat is mijn missie

Onze collega Hetty is een medewerker van ‘het eerste uur’. Tegenwoordig is zij als stafmedewerker Pedagogiek & Kwaliteit onder andere medeverantwoordelijk voor de (pedagogische) kwaliteit en veiligheid op alle locaties en groepen. In die hoedanigheid is zij regelmatig op de verschillende vestigingen te vinden. Wat ze daar dan doet? Ze vertelt het in deze interviewblog.

“Ik begon mijn carrière bij Nummereen 25 jaar geleden als invalkracht en kon daarna al snel een fulltime contract krijgen. Ik ben op verschillende locaties locatiemanager geweest en uiteindelijk regiohoofd geworden in de gemeente Eersel. Dat is alweer even geleden; deze functies bestaan inmiddels niet meer. Ik ben me steeds meer bezig gaan houden met het pedagogisch beleidsplan en het opzetten ervan. Ook nu nog speelt het pedagogisch beleidsplan een grote rol in mijn werkzaamheden; ik controleer en borg dat het plan op alle locaties naar behoren wordt uitgevoerd. Daarnaast sta ik zelf ook enkele middagen per week op de bso.”

Veiligheid en kwaliteit centraal
Wat houdt je functie precies in? “Mijn werk houdt kortgezegd in dat er voldaan wordt aan de wettelijke kwaliteitseisen: iedere ruimte die gebruikt wordt in de kinderopvang moet voldoen aan deze eisen. Door de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is er een systeem gekomen waarin alles wat betreft kwaliteit wordt geregistreerd. Met onze ruim veertig locaties brengt dit veel met zich mee: van vluchtroutes tot het aantal vierkanten meters in relatie tot het aantal kinderen. Met name bij de leeftijdsgroep 0-4 jarigen is de veiligheid van extreem groot belang. Bij een ogenschijnlijk kleine verandering, zoals het verplaatsen van een poppenhoek, moet er opnieuw een veiligheidscheck gedaan worden.

Vandaar dat het heel belangrijk is om de locaties te bezoeken. Ik ga letterlijk de locaties langs om te controleren. Maar het houdt niet op bij het uitvoeren van de controles. Elk locatiebezoek werk ik uit in een rapportage. Daarnaast ben ik contactpersoon voor de GGD, die zelf ook (onaangekondigde) inspecties doet. Hetzelfde geldt voor de brandweer. Tot slot heb ik ook nauw contact met de betreffende ambtenaren van de gemeenten waar we gehuisvest zijn.

Zoeken naar de beste oplossing
De GGD en brandweer controleren beiden op andere punten, hoe wordt hiermee omgegaan? Dat klopt, beide partijen hebben andere aandachtspunten waar opgelet wordt. Zo let de GGD met name op de veiligheid voor het kind. De GGD kan besluiten dat er een veiligheidshekje bij een trap moet worden wordt geplaatst bijvoorbeeld. De brandweer let op de brandveiligheid en kan juist bepalen dat dit zelfde hekje de vluchtroute hindert. In zo’n geval gaan beide partijen samen met mij om de tafel. In samenspraak met de oudercommissie kiezen we in zo’n geval voor de beste oplossing.

Best lastig, misschien? Ja, soms is dat even zoeken. Het is steeds maatwerk maar dat maakt het juist leuk. Elke locatie, elke ruimte is anders. Het is aan mij om mee te denken in alle mogelijkheden binnen de wettelijk gegeven kaders. Maar de GGD heeft niet alleen de rol van inspecteur, ik kan ook advies bij ze inwinnen. En vaak kom ik op basis van mijn jarenlange ervaring ook al een heel eind!”

Interview door Michelle Koole
Back To Top
Zoeken