skip to Main Content

BLOG: Vinden, maar vooral binden

Nieuws

BLOG: Vinden, maar vooral binden

Er is landelijk een tekort aan pedagogisch medewerkers. Dat merken wij helaas ook. Om die reden hebben we per 9 mei jl. een aantal opvangcontracten van ouders moeten beeïndigen. We waren een van de eersten die op deze manier ingrepen om de werkdruk voor werknemers terug te brengen naar een acceptabel niveau. Intussen zijn er meer organisaties die een vergelijkbaar plan doorvoeren. Vinden maar vooral binden van pedagogisch medewerkers is in de gehele sector momenteel dan ook prioriteit. HR-directeur Mascha Delaey vertelt haar visie hierop.

“Het personeelstekort in de kinderopvang is de laatste tijd veel in het nieuws. Ik mis in de maatschappelijke discussie dat het beeïndigen van contracten met klanten echt het allerlaatste is wat je wil als ondernemer. Het is een noodgreep die je niet zomaar doet, maar die je moet doen omdat je simpelweg verantwoordelijk bent voor kinderen. Er zijn gewoonweg te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar op de arbeidsmarkt om aan de huidige vraag naar kinderopvang te kunnen voldoen. Ik heb dan ook zorg om de plannen van het kabinet dat kinderopvang nagenoeg gratis wil maken. Dat zal de vraag alleen maar verder doen toenemen.

Er is tijd nodig om medewerkers op te leiden. Tijd die er eigenlijk niet is… Het liefst wil je dat dan ook zo snel mogelijk doen. Maar ik vind dat wij als leerbedrijf ervoor moeten zorgen dat studenten voldoende tijd en aandacht krijgen om het vak te leren. Dat zorgt voor tevreden en enthousiaste pedagogisch professionals.

Balanceren
Ik zit al dertig jaar in het HR-vak maar heb deze situatie nog niet eerder meegemaakt. Onze inspanningen op het gebied van werving zijn immens, maar toch leveren ze onvoldoende medewerkers op om aan de vraag te voldoen. Behouden van medewerkers is zeker zo belangrijk. Dit betekent dat we heel kritisch blijven kijken naar de belastbaarheid  van onze medewerkers en hun werkplezier op de groep. Ik denk dat dit misschien ook wel de belangrijkste reden is dat wij als Nummereen Kinderopvang deze uitzonderlijke stap als een van de eerste organisaties hebben genomen. Persoonlijke waardering en aandacht zijn top of mind. Maar ik moet eerlijk zijn: het is continu balanceren tussen wat mogelijk is binnen de organisatie en wat medewerkers graag zouden willen.

Onderwijs versus kinderopvang
Wet- en regelgeving is grotendeels bepalend als het gaat om inzetbaarheid van medewerkers op de groepen. De kinderopvang verschilt van het onderwijs op dat vlak. Zo zijn we op de buitenschoolse opvang gehouden aan maximaal elf kinderen per medewerker. We mogen hier niet van afwijken. We zijn elf uur per dag, 52 weken per jaar open. Dat is nogal een verschil ten opzichte van het onderwijs, dat veertig schoolweken kent. Dat zorgt in combinatie met de beroepskracht-kindratio voor een complexe planning. Maar onderwijs en kinderopvang kunnen elkaar wel ondersteunen. Moéten elkaar zelfs ondersteunen. Bijvoorbeeld door het creëren van combinatiefuncties. Zo kan een onderwijsassistent overdag de leerkracht in de klas ondersteunen en na de schooldag als pedagogisch medewerker op de bso aan het werk zijn. Het is essentieel dat nog meer basisscholen dit onderkennen en meedenken in oplossingen. Ik zou willen zeggen: ben creatief! Het is immers evengoed in het belang van de school zelf dat er opvang is voor ouders. Het is onze ambitie om op deze manier nog meer samen te werken met het onderwijs. We zijn hier dan ook over in gesprek met verschillende schooldirecteuren in ons werkgebied.

Vak aantrekkelijk houden
Bieden van kwaliteit en veiligheid, dat is het allerbelangrijkst. Maar het is fijn als we daar iets meer speelruimte voor zouden krijgen. Want ook dan zouden we dat prima kunnen borgen. Ik heb daar veel ideeën over en maak deze proactief kenbaar aan samenwerkingspartners en overheid. De kinderopvangbranche is wat mij betreft een heel mooie branche om in te werken. Laten we er samen voor zorgen dat dat zo blijft!”

 

Back To Top
Zoeken