skip to Main Content

Lieke van Beek

Medewerkers vertellen
Verhalen

Lieke van Beek

Bij Nummereen Kinderopvang vinden we een hoge kwaliteit enorm belangrijk. Binnen ons team Pedagogiek & Kwaliteit zijn collega’s dag in dag uit bezig met alle zaken die daarmee te maken hebben. Sinds een tijdje maakt Lieke van Beek als beleidsmedewerker Pedagogiek & Kwaliteit onderdeel uit van dit gelijknamige team. Met haar opleiding Pedagogische Wetenschappen en achtergrond als toezichthouder bij de GGD vormt zij een waardevolle toevoeging!

“Vanuit het team Pedagogiek & Kwaliteit faciliteren wij de pedagogisch professionals zodat zij hun werk op de groep optimaal kunnen doen. Nummereen Kinderopvang heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We zijn bij veel kinderen al vanaf babyleeftijd betrokken. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van hoe we met hen omgaan. We zien ze de hele dag, dus we kunnen hen veel bieden. En we moeten daarnaast ook bedenken wat ouders willen dat we hun kind bieden. Als kinderopvangorganisatie bied je ook een groot sociaal aspect: kinderen komen samen en leren samen te zijn. Vroeger gebeurde dat automatisch omdat de gezinnen toen groter waren. Nu vindt dat samen leren spelen en delen onder andere op de kinderopvang plaats. Onze professionals weten alles over het stimuleren van zintuigelijke aspecten bij baby’s bijvoorbeeld, ook weten ze hoe ze peuters moeten voorbereiden op de basisschool en hebben ze kennis over activiteiten voor kinderen op de bso.

Organisatiebreed vraagstuk
Als beleidsmedewerker loop ik regelmatig mee op groepen. Dan zie ik ook waar onze pedagogisch medewerkers in de praktijk tegenaan lopen. Als dit op meerdere plekken terugkomt, wordt het een organisatiebreed vraagstuk en dan kom ik vanuit Pedagogiek & Kwaliteit om de hoek kijken. Dan kijken we wat er precies gebeurt, wat we kunnen doen en hoe we dat op alle locaties uitrollen. De oplossing is veelal een combinatie van: wat vinden we binnen Nummereen, wat zegt de wetenschap, is er landelijk iets over bekend, hoe zit het met wet- & regelgeving en hoe doen andere organisaties dat? Ik werk graag met klankbordgroepen. Zo kun je de vertaling maken vanuit de werkvloer. Sowieso werken we ook veel samen met teamcoaches; zij weten wat er speelt op de locaties. Je kunt niet alles oplossen, maar we kunnen wel proberen belemmeringen weg te nemen. Het is belangrijk dat pedagogisch professionals zich kunnen vinden in wat we doen voor de kinderen en daar ook achter staan. En dàt wil ik faciliteren.”

Back To Top
Zoeken