skip to Main Content

Samenwerking met Ludios

Nieuws

Samenwerking met Ludios

We zoeken graag de samenwerking en verbinding met andere partijen. Het versterkt en verstevigt ons aanbod en dat komt weer ten goede aan de kinderen! Zo zijn we in de zomer in zee gegaan met Ludios.  Ludios is een specialist in sport- en spelactiviteiten op de buitenschoolse opvang. Hun medewerkers, sportinstructeurs speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zetten een dynamisch (beweeg)aanbod voor onze Cluppers neer. Daarnaast zorgt hun aanwezigheid op de groep ervoor dat openstaande diensten worden ingevuld. Win-win dus! De samenwerking met Ludios gaan we de komende tijd verder intensiveren. Dat betekent dat onze pedagogisch medewerkers en sportcoaches structureel versterking krijgen!

 

Back To Top
Zoeken