skip to Main Content

Start training ‘Connect met culturen’

Nieuws

Start training ‘Connect met culturen’

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Ook op (sommige van) onze locaties. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. We willen onze medewerkers graag ondersteunen om ook goed in verbinding te zijn met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders, die vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn. Samen met Knowhouse hebben we daarom de training ‘Connect met culturen’ ontwikkeld. Ruim 50 collega’s zijn gisteren gestart met deze zes weken durende training. We zijn blij dat we op het gebied van internationalisering niet alleen inzichten en handvatten kunnen bieden, maar dat er ook een plek is waarop medewerkers kansen, uitdagingen en vragen met elkaar kunnen uitwisselen.

Back To Top
Zoeken